english versionmapa serwisuzastrzeenia prawnewebmaster
Czwartek, 17 Października 2019
Szukaj na stronie:
O nasStatutForumAktualnociGaleriaRejon Ulicy Szerokiej

Stowarzyszenie wsparło także inicjatywę powstania na Pradze nowej placówki oświatowej. Ma nią być nowootwarte Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia, filia Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Bednarskiej w Warszawie

Stowarzyszenie, poprzez działania architektów ze spółki JUVENES wsparło ten pomysł wykonując społecznie inwentaryzację i ekspertyzę techniczną budynku dawnej Mykwy, wynajętej przez nowopowstającą szkołę. Mamy nadzieję, że nowy obiekt edukacyjny, położony w historycznym centrum Pargi przyczyni się do kształtowania pożądanego przez wszystkich wizerunku dzielnicy.

 

 

Z przyjemnoscią pragniemy poinformować, że działania Stowarzyszenia na rzecz odbudowy synagogi Lessla przyniosły spektakularny skutek. Agrumenty Stowarzyszenia przekonały Naczelnego Architekta Miasta do zasadności wsparcia idei odudowy synagogi i przywrócenia świetności całemu kompleksowi budynków publicznych dawnej praskiej gminy żydowskiej.

Przełoży sie to wprost, zgodnie z deklaracją Naczelnego Architekta, na zapisy w powstającym właśnie planie miejscowym dla Centralnej Pragi. To pierwszy poważny, formalny krok do odbudowy.

Pismo Naczelnego Architekta - 6.03.06 r..jpg

Dnia 13 stycznia 2006 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego postanowił wpisać STOWARZYSZENIE ULICY SZEROKIEJ do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społocznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000249052

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Stowarzyszenie złożyło wnioski do sporządzanego planu miejscowego terenów Pragi Centrum oraz Portu Praskiego.

Wniosek do planu miejscowego Port Praski.pdf

Wniosek do planu miejscowego Praga Centrum.pdf

Od dnia 24.11.2005 r. do 08.12.2005 r. prace oglądać można w holu recepcyjnym hotelu Hetman przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36. Wszystkie prace zamieszczone zostały w Galerii na naszej stronie.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ul. Szerokiej przy współudziale Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PW oraz sponsora, firmy Wella Polska, która ufundowała nagrody dla uczestników konkursu.
Tematem konkursu było wykonanie prac rysunkowych lub malarskich o tematyce praskiej, obrazującej piękno starej Pragi. W skład jury konkursu weszli:
 • Maria Schirmer - architekt, Naczelnik Delegatury BNAM w dzielnicy Praga Północ
 • Maciej Ciechanowski - prezes Wella Polska Sp. z o.o.
 • Ludomir Słupeczański - architekt, wykładowca WAPW
 • Krzysztof Tyszkiewicz - architekt, członek Zarządu Stowarzyszenia ulicy Szerokiej
 • Mirosław Orzechowski - architekt, adiunkt WAPW, członek Stowarzyszenia ulicy Szerokiej

W terminie określonym w regulaminie wpłynęło 29 prac dziewięciorga autorów. Zgodnie z regulaminem konkursu jury miało przyznać następujące nagrody: Pierwsza nagroda - 1000 zł, 4 wyróżnienia po 300 zł każde. Jury konkursu zastrzegło sobie prawo innego podziału nagród. Tak też się stało. Ostatecznie pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł przyznano pracom pana Minh Dam, studenta 1 roku WA PW za dwie piękne, przesycone klimatem tajemniczości akwarele. Równie piękne akwarele namalował pan Szymon Biernacki, który nagrodzony został drugą nagrodą w wysokości 600 zł. Decyzja o podziale tych nagród zapadła większością głosów. Ponadto jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia, dla pana Jacka Markusiewicza za pełen energii rysunek ołówkiem, przedstawiający panoramę placu Weteranów 1863 roku z katedrą praską i budynkiem szpitala, pan Piotr Kilanowski za rysunek piórkiem przedstawiający kamienicę "Pod Sowami" oraz pan Krzysztof Puczyłowski za dynamiczny rysunek piórkiem katedry p.w. Świętego Floriana.

1_a.jpg

Zdobywca pierwszej nagrody
na tle nagrodzonych prac.

2_a.jpgSponsor i członek
jury konkursowego,
Maciej Ciechanowski,
prezes Wella Polska,
wręcza pierwszą nagrodę.

3_a.jpgJury konkursu
w (prawie) pełnym
składzie.

4_a.jpg

Rzut oka na prace.

5_a.jpg

W oczekiwaniu na werdykt.

..dotyczący dekoracji rzeźbiarskiej nowego budynku kina Praha przy ul. Jagiellońskiej 26. W intencji organizatora, Instytucji Filmowej Max-Film S.A., budynek ma zostać ozdobiony galerią postaci kina polskiego na dziesięciu płytach piaskowca, tworzących fryz na bocznych elewacjach od strony ulic Okrzei i ks. I. Kłopotowskiego.
Konkurs był dwuetapowy - w pierwszym etapie oceniano rysunkowe koncepcje płaskorzeźb, w drugim dwaj finaliści przedstawili gipsowe, zmniejszone w stosunku do przyszłych oryginałów, płaskorzeźby. Zwycięzcą został pan Jerzy Dobrzański, student rzeźby krakowskiej ASP za pracę przedstawiającą postać Zbigniewa Cybulskiego i to on, na przestrzeni najbliższego roku wykona 10 potężnych płaskorzeźb mających zdobić budynek w chwili jego otwarcia na początku 2007 roku.
Lista aktorów, których twarze uwiecznione zostaną przez artystę nie została ujawniona. Organizator poinformował jedynie, że na 10-ciu płaskorzeźbach pojawi się jedenaście twarzy - wyjaśnienie tej zagadki nastąpi jednak dopiero po zamontowaniu rzeźb na budynku.
W skład jury konkursu weszli:

 • dyr. Krzysztof Andracki - Max-Filmcybulski_iko.gif
 • prof. Jacek Dyrzyński - Prorektor ASP w Warszawie
 • prof. Przemysław Krajewski - Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
 • prof. Janusz Pastwa - Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie
aktualnosc_czwarta_oladka_iko.jpgAlbum "Prawa Strona Warszawy - Praga" powstał pod redakcją Hanny Harasimowicz-Grodeckiej. Koncepcję wizualną, projekt graficzny, okładkę i obwolutę wykonał Jakub Wdowicki. Koordynatorem projektu jest Jarosław Guzy.
Wydawca albumu: Przedsiębiorstwo Rozwoju Warszawy Holding-Wars S.A. przy współpracy wydawniczej Fundacji Rozwoju Warszawy. 
Stowarzyszenie ul. Szerokiej w terminie określonym w ogłoszeniach zamierza zgłosić wnioski do sporządzanego planu. Podstawą będzie społeczny plan rewitalizacji rejonu ul. Szerokiej, przygotowany przez Stowarzyszenie.
Do najważniejszych postulatów należeć będą:
 • podniesienie walorów urbanistyczno-architektonicznych obszaru poprzez wspieranie nowych inwestycji - szczególnie mieszkaniowych, na terenie objętym planami w zgodzie z charakterem i duchem istniejącej zabudowy.
 • Rewitalizacja i ochrona zabytków, w tym odbudowa Praskiej Synagogi u zbiegu ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej.
 • ograniczenie tranzytowego charakteru istniejącej i planowanej sieci komunikacji drogowej,
 • integracja centralnej Pragi z centrum lewobrzeżnej Warszawy między innymi poprzez powstanie dwóch mostów niskowodnych w przedłużeniu ulic Karowej-Kłopotowskiego/Okrzei i Ratuszowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie na adres e-mailowy Stowarzyszenia lub listownie swoich uwag i propozycji, które mogłyby zostać wykorzystane w procedurze planistycznej.
Prosimy o pomoc w zdobyciu jakiegokolwiek przedwojennego lub zrobionego krótko po wojnie zdjęcia, które umożliwiłoby odtworzenie formy zniszczonej narożnej wieży (jej podstawy i zwieńczenia hełmem).

Kamienica o wyjątkowej w skali Warszawy dekoracji (smoki, nietoperze, sowy) jest obecnie w toku wpisu do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stowarzyszenie, korzystające z wizerunku sowy wieńczącej szczyt kamienicy w swoim logo za cel postawiło sobie doprowadzenie do remontu tego wspaniałego, choć strasznie zaniedbanego, budynku. Wkładem Stowarzyszenia będzie wykonywane przez architektów z firmy Juvenes z siedzibą przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 22 konserwatorskiego projektu remontu fasady kamienicy. Prace są zaawansowane (rysunek 1 , rysunuk 2), lecz przeszkodą w odtworzeniu brakujących detali jest brak ikonografii. Stąd apel do wszystkich odwiedzających naszą stronę o pomoc w poszukiwaniach.