english versionmapa serwisuzastrzeenia prawnewebmaster
Czwartek, 17 Października 2019
Szukaj na stronie:
O nasStatutForumAktualnociGaleriaRejon Ulicy Szerokiej
Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia

Więcej >>  

Odbudowa Synagogi - pismo Naczelnego Architekta

Więcej >>  

Zarejestrowano Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej

Więcej >>  

Wnioski do planu miejscowego.

Więcej >>  

W dniu 14.11.2005 r. rozstrzygnięty został Konkurs Studencki - Stara Praga w Rysunku i Akwareli.

Więcej >>  

Rozstrzygnięty został realizacyjny konkurs, dla młodych rzeźbiarzy...

Więcej >>  

W przygotowaniu znajduje się piękny album poświęcony warszawskiej Pradze. W sprzedaży ma się pojawić w grudniu bieżącego roku.

Więcej >>  

Prezydent m. st. Warszawy, Biuro Naczelnego Architekta Miasta ogłosiło przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla Portu

Więcej >>  

Stowarzyszenie pracuje nad projektem remontu elewacji kamienicy pod Sowami przy ul. Okrzei 26.

Więcej >>  

Witamy na stronie Stowarzyszenia ul. Szerokiej

Warszawska Praga to miejsce szczególne a zarazem to nasze miejsce codzienne. To właśnie tutaj zachowały się autentyczne pamiątki świadczące o rozwoju Warszawy. To właśnie tutaj zachował się "Genius Loci" którego tak brakuje wielu rejonom naszego miasta. Niestety zabytki Pragi a także cała jej tkanka urbanistyczna nie znajdowały należytego miejsca w sercach włodarzy Warszawy. Wieloletnie zaniedbania, brak remontów, brak nowych inwestycji o skali ogólno miejskiej doprowadziły do degradacji tej części miasta. Po zmianach polityczno-społecznych, które nastąpiły na początku lat 90-tych nasza Praga zaczyna powoli odzyskiwać należne jej miejsce. Pojedyncze inwestycje m.in. spektakularny remont ulicy Ząbkowskiej, stwarzają nową jakość. Niestety skala potrzeb jest tak wielka, że działania te nie są wystarczające. Uważamy, że położenie Pragi, jej historyczny charakter i autentyzm dają szanse na o wiele większy jej rozwój.

Dlatego, jako ludzie, którzy z Pragą związali swoje zawodowe życie postanowiliśmy podjąć nową inicjatywę społeczną na terenie naszej Dzielnicy i powołaliśmy do życia Stowarzyszenie ul. Szerokiej. Nazwa Stowarzyszenia, odwołująca się do dawnej, historycznej nazwy dzisiejszej ul. Ks. I. Kłopotowskiego symbolicznie przywoływać ma ducha dawnych aspiracji Pragi, którego pragniemy na nowo tchnąć w senny nieco zakątek miasta. Widzimy dla siebie "szerokie" możliwości działania.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali panowie Rafał Szczepański - Przewodniczący, Władysław Kaczorkiewicz - Wiceprzewodniczący, Krzysztof Andracki, Janusz Sujecki i Krzysztof Tyszkiewicz - Sekretarz.

Celem naszego Stowarzyszenia jest:
  • Kultywowanie tradycji historycznej wielo-kulturowości, tworzonej przez ludność Warszawy na obszarze wokół dawnej ulicy Szerokiej, obecnie Ks. Ignacego Kłopotowskiego na Pradze Północ w Warszawie.
  • Inicjowanie i wspieranie badań historycznych, powstawania publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych w/w tematyce. Wspieranie działalności edukacyjnej i publicystycznej.
  • Inicjowanie i udział w działaniach na rzecz podniesienia walorów urbanistyczno-architektonicznych obszaru poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz rewitalizację i ochronę zabytków, ograniczenia tranzytowego charakteru istniejącej i planowanej sieci komunikacji drogowej, integracji centralnej Pragi z centrum lewobrzeżnej Warszawy między innymi poprzez powstanie dwóch lokalnych mostów w przedłużeniu ulic Karowej - Okrzei i Ratuszowej, odbudowy Praskiej Synagogi u zbiegu ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej i rewitalizacji pozostałych zabytków historii na tym terenie.
  • Wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych mających wpływ na rozwój obszaru.
  • Inicjowanie i udział w procedurach planistycznych dotyczących obszaru.
  • Współdziałanie z osobami prywatnymi, organizacjami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia "Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK", władzami samorządowymi i państwowymi w celu realizacji w/w działań.
  • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków z pomocy publicznej i unijnej na rzecz realizacji w/w działań.

Przedstawione cele Stowarzyszenie realizować będzie przez działalność społeczną członków. Działania te wspierane będą ze środków finansowych członków wspierających - firm działających na terenie naszej Dzielnicy.
W realizacji naszych działań chcielibyśmy współpracować z Władzami Warszawy i naszej Dzielnicy. Łączą nas wspólne cele i troska o dobro i rozwój obszaru objętego szczególnym zainteresowaniem naszego Stowarzyszenia.

Kontakt: e-mail: k.tyszkiewicz@szeroka.org